soya 
SOYA PROTEİNİNİN SAĞLIK AÇISINDAN YARARLARI

Soya proteini insan sağlığı açısından pek çok yarar sağlar. Soya fasulyesi tüketim seviyeleri yüksek olan toplumlardaki koroner kalp hastalığı, göğüs kanseri ve osteoporoz oranı, düşük seviyelerde soya fasulyesi tüketen toplumlardan daha düşüktür . Klinik araştırmalar, soya proteini alımının serum kolesterolünde ve LDL kolesterolde azalmaya, HDL kolesterol konsantrasyonlarında da artışa sebep olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalar, soya fasulyesinin hipokolesterolemik etkilerinin lif veya lipid bileşenleriyle değil protein bileşeniyle ilgili olduğunu açıkça göstermektedir. Klinik araştırmalar, ayrıca, menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda soya proteini alımının gonadotrofik hor monlarda (LH ve GSH) azalmaya ve adet çevriminin uzamasına sebep olduğunu da göstermektedir. Maymunlarda yapılan araştırmalar, soya proteininin hipokolesterolemik etkilerinin %60-70’inin, çoğu soya proteini preparatıyla bağlantılı soya izoflavonlarıyla ilgili Olduğunu ortaya koymaktadır, Deney hayvanlarındaki araştırmalar, soya proteini ve soya izoflavonlarının meme ve prostat kanserini ve tümör anjiojenezini önlediğini göstermektedir. Mevcut veriler, soya proteininde bulunan soya izoflavonlarının insanlarda olumlu etkileri bulunduğunu ortaya koymaktadır: serum kolesterolünde ve koroner kalp hastalığı riskinde azalma, göğüs kanseri riskinde azalma ve kadınlarda osteoporoz riskinde azalma. Soya izoflavonları ayrıca östrojen eksikliği bulunan kadınlarda menopoz sonrası semptomları da azaltabilir. Soya proteini ve soya izoflavonu alımını artırmanın pratik yolları, Amerikan kadınları ve yanı sıra normal olarak küçük miktarlarda soya proteini ve soya izoflavonu alan hiperkolesterolemik erkekler için sağlık açısından önemli yararlar sağlayabilir.
Protein alımının çoğunu soya fasulyesinden sağlayan toplumlarda kalp hastalığı, göğüs kanseri ve osteoporoz, proteinin çoğunu hayvansal kaynaklardan sağlayan toplumlara göre daha az oranda görülmektedir (1). Soya proteininin bu koşullara ait risk faktörleri üzerindeki etkisi incelenecektir.