soya 

Soya Proteini ve Göğüs Kanseri Riski

Göğüs kanseri, Batılı ülkelerde en yaygın ikinci kanser türüdür, fakat Üçüncü Dünya ülkelerinde ve Asya ülkelerinde görülme sıklığı çok daha düşüktür. Bu farklılıklar genetik faktörlerden ziyade çevresel faktörlere bağlı görünmektedir (2, 3). Yüksek miktarda soya proteini alımı, Batılı ülkeler ile Uzak Doğudaki Asya ülkeleri arasındaki diğer büyük farklılıklar arasında sayılabilir. Bazı araştırmalar, yüksek soya proteini alımının göğüs kanseri oluşumuna karşı koruduğunu ortaya koymaktadır (3). Bu soya proteini kaynakları, göğüs kanseri oluşumunu önleyebilecek zengin soya izoflavonu kaynaklarıdır (1, 3, 7, 13, 14). İzoflavonlar soya fasulyesine özgü bitki kimyasallan olup önemli kimyasal özelliklere sahiptir. Bu bileşikler bir dizi enzim reaksiyonunu önler ve antioksidan görevi görür. Kuvvetli antiöstro jen ‘tamoxifen”e benzer etkileri vardır (13). Başlıca soya izoflavonu olan Genistein da laboratuvar test lerinde bir dizi kanser hücresinin gelişimini engellemektedir (3, 6, 7). Genistein, aynca, tümör hücrelerinin hızlı üremesi için zorunlu olan anjiojenezi, yani yeni kan damarı oluşumunu da önler. Bu nedenle, insan ve hayvan araştırmaları soya proteininin ve onun soya izoflavonlarının göğüs kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koymakla birlikte, bu hipotezi teyid etmek için prospektif klinik denemeler gereklidir.